...යුගාන්ත මාරුතය යනු...

...මාගේ දර්ශනය සහ සමාජ-ශාස්ත්‍රීය මතවාද පිළිබඳව ලියැවෙන්නේ නිසල නිම්නයෙහි ය.යුගාන්ත මාරුතය මා තුල සිටින සෞන්දර්යාත්මක මිනිසාගේ ප්‍රකාශනයක් වෙයි...

Tuesday, May 19, 2015

. . .නුඹ, මම සහ සිහින. . .

වහලයේ අගක හිඳ,
හුරුබුහුටි මකුළුවෙක්
කොණින් කොණ යා කරන,
මුදු සේද දැල් වියයි. .

සිහින් පා තුඩු අගින්,
සීරුව ට අඩි තියන,
තරබාරු සිරුර යට,
දැකුම්කළු සිත්තමක්. .

හිරු මැරුණ වෙලේ සිට,
ගෙවදිනා මැස්සන්ව,
කඩිසරව පිළි අරන්,
සීතලට සළු වියයි. .

ළා සඳෙන් එළිය ගෙන,
රැය පුරා ඇහැරගෙන,
සිහින් දැල් තත් පෙළා,
නෑසෙන්න ගී ගයයි. .

හැමදාම පාන්දර,
කොසු මිටින් පහර ලැබ,
බිඳ වැටුනු නිවස දැක,
සිත දිරිය මිය නොයයි. .

දැල් කැබලි එකතු කර,
ළය මතින් තබාගෙන,
පරාලය කොණට වී,
නෑසෙන්න ඉකි බිඳියි. .

පරාජය ළඟ නොසිට,
ලේ නහර පිටට ඇද,
බිඳ වැටෙන දැල් කවුළු,
නැවත පිරියම් කරයි. .

බිඳෙන බව දැන දැන ම,
හැමදාම ඉදි කරන,
මගේ සිහිනත්, මමත්,
සබඳ, නුඹ වගේමයි. .

මා මෙන් ම හෙටක් ගැන,
හැමදාම නුඹ දකින,
නුඹේ විසිතුරු සිහින,
ඔය දැලට බර වැඩියි. .

මියෙන තුරු දිනනු බැරි,
සටන මම අත් හළෙමි,
උඹත් දැන් නැවතියන්,
කොස්ස තවමත් දිගයි. .

Saturday, January 18, 2014

. .ඉතිං නුඹ හිනැහියන්. .

ආයෙමත් පෙර ලෙසින්,
ඉතිං නුඹ හිනැහියන්,
ළදළු තුරුපත් සැළෙන,
ළකළු රිද්මය නඟන්. .

විඩාපත් මා පෙළන,
රොස් පරොස්, රළු වදන්,
නිමා කරපන් ඉතිං,
පෙර ලෙසින් හිනැහියන්. .

වෙර බැඳී මළ නැඟුණු,
හදවතින් මෙත් වඩන්,
කළ වරද මගෙ නොවෙයි,
දැන් ඉතිං නැවතියන්. .

නිමා වුනු අතීතය,
බිඳුණු හදවත දරන්,
නුඹට මෙත් වඩන මා,
නෙත් සමග හිනැහියන්. .

අඳුරු හදවත මතින් - සඳු සියක් නැගීයන්,
දිලෙන කඳුලට යටින් - සිනා මල් පිපීයන්,
මා නැතත් නුඹ පිණිස - ලෝකයම ලැබීයන්,
එක වරක් මේ සසර - ආයෙමත් හමුවෙයන්. .