...යුගාන්ත මාරුතය යනු...

...මාගේ දර්ශනය සහ සමාජ-ශාස්ත්‍රීය මතවාද පිළිබඳව ලියැවෙන්නේ නිසල නිම්නයෙහි ය.යුගාන්ත මාරුතය මා තුල සිටින සෞන්දර්යාත්මක මිනිසාගේ ප්‍රකාශනයක් වෙයි...

Saturday, December 5, 2009

...මා ඉතින් යා යුතුයි...

මා ඉතින් යා යුතුයි,
නුඹට සමු දී හොරෙන්,
නුඹ වෙතට මුල් ඇදුණු,
ආත්මය මුදාගෙන....

හදවතේ කොණක හිඳ,
ප්‍රේමයේ ගී ගැයුව,
විහඟ ගෙල සිඳ දමා,
දැන් ඉතින් යා යුතුයි....

අප පිණිස සිත් අහස,
තැනූ සුවිසල් මැදුර,
පදනමින් බිඳ හෙලා,
ඉතින් මා යා යුතුයි....

නුඹ පිණිස සිත පිරුණ,
සුවහසක් සෝ තැවුල්,
නෙත් පවුරු පරදන්න,
පෙරින් මා යා යුතුයි....

නුඹේ මතකය රැගෙන,
නුඹේ ගත මෙහි තබමි,
ඉතින් මට සමුදෙන්න,
මා දැන්ම යා යුතුයි....

මා රකින මේ බිමෙන්,
නුඹට උණුහුම තනා,
ගිනි අවිය අතට ගෙන,
කඳවුරට යා යුතුයි...