...යුගාන්ත මාරුතය යනු...

...මාගේ දර්ශනය සහ සමාජ-ශාස්ත්‍රීය මතවාද පිළිබඳව ලියැවෙන්නේ නිසල නිම්නයෙහි ය.යුගාන්ත මාරුතය මා තුල සිටින සෞන්දර්යාත්මක මිනිසාගේ ප්‍රකාශනයක් වෙයි...

Sunday, April 18, 2010

...ආත්මීය දෝලනය...

මන බඳන - සිත රඳන,
නෙතු පිරෙන - රුව නුඹෙයි...
සිත තලන - හද පෙලන,
නෙතු තෙමන - සිත නුඹෙයි...

හද රැඳෙන - සිත නිවන,
මන පිනන - සිත ඇගෙයි...
නුඹ තරම් - රුව නැතත්,
ඇගේ ගුණ - බෝ අගෙයි...

රුව ගුණද - නැණ ගුණද,
වඩා හොඳ - නොවැටහෙයි...
එසේ වන - මගේ සිත,
මඩෙහි සිටවූ රිටයි...

Friday, April 16, 2010

...කම්බ හොරා...

නුඹට හොරෙන්,
නුඹෙ හදවත,
සොරාගත්තෙ මම...

මටත් හොරෙන්,
තවත් එකෙක්,
හොරෙන් අරන් එය...

එක දවසක්,
නුඹ යනකොට,
ඔහු සමගින් මඟ...

මවෙත හැරී,
ඔහු කීවා,
"කම්බ හොරෙක් මම"...

Thursday, April 1, 2010

...නුඹ යන්න ඉගිලිලා...

පියාපත් විහිදුවා,
නුඹ යන්න ඉගිලිලා,
මම මෙබිම රැඳෙන්නෙමි,
නුඹේ දෙස නෙත් හෙලා....

එක මඟෙහි යනු කෙලෙස,
නුඹ සමඟ පියඹලා?,
නුඹට හිමි පියාපත්,
මට නොමැත හිමි වෙලා....

නුඹේ ලොව වෙත යන්න,
ඉඩ දේවි සුදු වලා,
රළු බිමෙහි ඇවිද යමි,
මගේ අරමුණ බලා....

මග රළුය,බෝ දිගුය,
කටු කොහොල් විසිරිලා,
මා සමඟ නො එනු මැන,
නුඹ යන්න ඉගිලිලා....

ගෙවුණු මඟ දුක් කඳුළු,
නොයනු ඇත වියැළිලා,
ඒ තැවුල් මට දෙන්න,
නුඹ යන්න හිනැහිලා....

නුඹ කෙරෙහි නෙත් රඳමි,
දිරිය දෙමි කල් බලා,
නැවත නොහැරී යන්න,
අතීතය මියැදිලා....

මේ සසර යම් දිනෙක,
යළිත් අප හමු වෙලා,
එක මඟක යමු, එතෙක්,
නුඹ යන්න පියඹලා....