...යුගාන්ත මාරුතය යනු...

...මාගේ දර්ශනය සහ සමාජ-ශාස්ත්‍රීය මතවාද පිළිබඳව ලියැවෙන්නේ නිසල නිම්නයෙහි ය.යුගාන්ත මාරුතය මා තුල සිටින සෞන්දර්යාත්මක මිනිසාගේ ප්‍රකාශනයක් වෙයි...

Thursday, October 21, 2010

. . .නුඹ නොදත් ප්‍රේමය. . .

සිත් අහස අඳුර හැර,
නුඹ සඳ ව නැඟුනාම,
මගෙ ලොවේ ඇඳි සොඳුර,
සිහිනෙනු'දු දුටුවාද. .?

නුඹ යනෙ'න මග ම විත්,
නුඹව මුණ ගැසුනාම,
මා නැඟූ හසරැල්ල,
යන්තමින් පෙනුනාද. .?

නුඹේ රුව,ගුණ පිණිස,
නුඹට සිත බැඳුනාම,
ලොවම එය දත් නමුත්,
නුඹට ඒ දැනුනාද. .?

තව අයෙක් සමග නුඹ,
මාවතේ දුටුවාම,
හද වසාගත් අඳුර,
කොයිබ සිට ආවාද. .?

නුඹෙ සොඳුරු සිනා මල්,
ඔහු වෙතට පිපුනාම,
ආත්මය ඉරිතලා,
මා මියෙනු පෙනුනාද. .?

ලෝකයට හොරෙන් බැඳි,
පෙම බිඳී හැඬුනාම,
ලෝකයම සිනාසුනි,
නුඹත් ඒ වගේමද. .?