...යුගාන්ත මාරුතය යනු...

...මාගේ දර්ශනය සහ සමාජ-ශාස්ත්‍රීය මතවාද පිළිබඳව ලියැවෙන්නේ නිසල නිම්නයෙහි ය.යුගාන්ත මාරුතය මා තුල සිටින සෞන්දර්යාත්මක මිනිසාගේ ප්‍රකාශනයක් වෙයි...

Monday, March 29, 2010

...ප්‍රේමය නම් නුඹ...

නුඹ තරුවකි,
සිත් අහසේ,
අඳුර මැදින්,
මට දිස් වුනු....

නුඹ සයුරකි,
හෝ හෝ නද,
නිරතුරු මා,
සිත හැඬවුණු....

නුඹ සිහිනෙකි,
නෙත් අබිමුව,
හැම මොහොතෙම,
මැවී පෙනුනු....

නුඹ අතුරකි,
මා යන කල,
එක පාරම,
සිඳී වැටුණු....

1 comment:

  1. අප්පට සිරි..
    කෙලිය නේද...


    /බිඟුවා...!

    ReplyDelete